divider

Palvelut

separator

Yksityisille

Asiakaskuntamme koostuu pääasiassa yksityishenkilöistä, joiden toimeksiantoja olemme hoitaneet vuosikymmeniä.

Puolustamme asiakkaitamme ja ajamme heidän oikeuksiaan tehokkaasti niin sovintoneuvotteluissa, tuomioistuimissa kuin muissakin viranomaisissa.

Asianajajina toimintamme perustuu täydelliseen luottamuksellisuuteen, uskollisuuteen asiakasta kohtaan, rehellisyyteen ja tunnolliseen toimeksiantojen hoitamiseen.

Esimerkkejä tavanomaisista yksityisasiakkaidemme toimeksiannoista:

  • yleisluontoinen konsultointi ja neuvonta,
  • sovintoneuvottelut,
  • riita- ja rikosoikeudenkäynnit kaikkine niihin liittyvine valmisteluineen,
  • erilaisten asiakirjojen laadinta (sopimukset, kauppakirjat, lahjakirjat, testamentit, avioehtosopimukset, edunvalvontavaltuutukset jne.),
  • ositukset ja muut avio- ja avoliittoihin liittyvät kysymykset,
  • perunkirjoitukset, pesänselvitykset ja perinnönjaot,
  • pesänselvittäjän ja -jakajan määräykset (ositukset, pesänselvitykset ja perinnönjaot),
  • asumiseen ja asuntokauppoihin liittyvät riitatilanteet,
  • velkomukset sekä
  • vahingonkorvausasiat.

Yrityksille

Yritysasiakkaamme ovat yleensä pieniä tai keskisuuria yrityksiä, joiden liike-elämän oikeudellisiin ongelmatilanteisiin liittyviä toimeksiantoja olemme hoitaneet.

Esimerkkeinä erilaiset velkomus- ja vahingonkorvausasiat sekä oikeudenkäynnit.


separator